Åndsverkloven (Innbundet)

lovkommentar

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Universitetsforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215028811
Kategori: Jus
Omtale Åndsverkloven
Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt bestemmelse i den nye åndsverkloven som trådte i kraft i juli 2018.


Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med åndsverk.

Torger Kielland (født 1979) er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, hvor han hovedsakelig arbeider med immaterialrett og kontraktsrett. Han har tidligere blant annet arbeidet som dommerfullmektig ved Trondheim tingrett.

Morten Holmboe (f. 1963), ph.d., er professor ved Politihøgskolen. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen.

Astri M. Lund (født 1947) er jurist og advokat med egen praksis. Lund var i 22 år leder av Norsk forening for opphavsrett (1992-2014), deretter styremedlem fram til i dag. Lunds arbeidsområder omfatter opphavsrett, varemerke-, design- og patentrett,
markedsføringsrett og kontraktsrett.

Vincent Tsang er jurist og rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen.

Til toppen

Flere bøker av Morten Holmboe, Torger Kielland, Astri Margaret Lund og Vincent Tsang: