Omtale Arbeids- og organisasjonspsykologi

Målet med denne boka er å analysere og utfordre etablerte forestillinger om arbeids- og organisasjonsarbeid. Forfatterne utfordrer leseren til å være med på en diskusjon om utviklingstrender vi ser i dag, gjennom å presentere nye perspektiver på arbeids- og organisasjonspsykologi. Arbeidslivets utvikling går raskt og forskningen likeså. Derfor utkommer denne boka nå i sin 3. utgave. Boka har fått ny tittel, «Arbeids- og organisasjonspsykologi», og erstatter tidligere «NY personalpsykologi for et arbeidsliv i endring». Den nye utgaven inneholder flere helt nye kapitler, i tillegg til at en del av kapitlene fra 2. utgave er oppdaterte.

Boka er utformet slik at den kan brukes som et redskap i aktiv problemløsning i arbeids- og organisasjonsarbeid. Kapitlene stimulerer til refleksjon og diskusjon og kan brukes direkte i problembasert læring. Hvert enkelt kapittel kan leses for seg.

Boka er skrevet for studenter i arbeids- og organisasjonspsykologi ved universiteter og studenter i organisasjonsfag i den økonomisk-administrative utdanningen. Den er også et viktig hjelpemiddel for ledere og mellomledere med personalansvar, og er i tillegg nyttig for den enkelte arbeidstaker og tillitsvalgte.

Til toppen

Flere bøker av Marte Pettersen Buvik, Marit Christensen, Ingvild Holler Deisz, Trine Elaine Eiken, Fay Giæver, Geir Guttormsen, Øivind Hagen, Tove Helland Hammer, Anne Iversen, Eva Langvik, Karin Laumann, Hilmar Nordvik, Kjell Nytrø, Lars Edgar Onsøyen, Per Øystein Saksvik, Trygve Steiro, Morten Thorsen, Sylvi Thun og Sturle Danielsen Tvedt: