Du og eg 4 (Innbundet)

RLE

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 136
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788276348064
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE
Nivå: Akademisk
Komponent: Tekstbok
Omtale Du og eg 4

Spørsmål om religion, livssyn og etikk vedkjem alle menneske, du og eg - barn som vaksne. I Du og eg 4 møter elevane lærestoffet gjennom forteljingar om barn på deira eigen alder med ulik livssynsbakgrunn. På denne måten blir faget konkret og knytt til elevane sitt erfaringsområde. Forteljingane er gode utgangspunkt for å snakke om religionar og livssyn, rett og gale, for å stille spørsmål til livet og leite etter svar. Dei formidlar lærestoffet på ein måte som gir kunnskap, og som stimulerer til refleksjon og samtale. Dette er viktige føresetnader for å utvikle toleranse og respekt. Du og eg-serien presenterer alle dei obligatoriske religionane og livssyna i RLE på kvart årstrinn.

Arbeidsbøkene legg stor vekt på å motivere og aktivisere elevane gjennom forteljingar, illustrasjonar og varierte oppgåver der dei grunnleggjande ferdigheitene er integrerte.

Du og eg 1-7 består av følgjande komponentar:

  • arbeidsbøker til 1. og 2. årstrinnet
  • tekstbøker til 3.-7. årstrinnet
  • lærarrettleiingar til alle årstrinna
  • CD
  • nettressursar for elevar og lærarar på www.duogeg.no

Til toppen

Flere bøker av Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal: