Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer (Heftet)

for maritime studier

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Fagbokforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245025521
Kategori: Teknologi, transport og landbruk
Omtale Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer
Boken gir en grundig gjennomgang av alle navigasjonssystemer som benyttes på moderne skip, inkludert avanserte posisjoneringssystemer som brukes under offshoreoperasjoner og på forskningsfartøyer. Boken henvender seg først og fremst til studenter i nautikk ved maritime høgskoler og tekniske fagskoler. Den dekker alle instrumenter som er beskrevet i STCW-konvensjonen og fungerer som oppslagsverk for mannskap på skip og for andre som arbeider med navigasjonssystemer. Boken har fire deler: - Del 1 presenterer grunnleggende geodesi, stedlinjeteori og alle relevante radionavigasjonssystemer. Mest vekt er det lagt på satellittnavigasjonssystemer (GNSS), samt systemer for å forbedre ytelsen på disse. Det er lagt stor vekt på systemenes kapasiteter og begrensninger. Her beskrives også integrering av instrumenter og problemstillinger rundt dette. - Del 2 beskriver radarsystemer, AIS og elektroniske kartsystemer (ECDIS). I dette ligger også beskrivelse av teknikker for å benytte systemene på en sikker og effektiv måte, herunder ARPA- og VTS-systemer. - Del 3 omhandler alle relevante kompassystemer, inkludert varianter av magnetkompass, gyro- og LASER-kompass. Systemene som disse komponentene er koblet opp mot beskrives også. Treghetsnavigasjon, autopilot og VDR er derfor omtalt i denne delen. En relativt stor plass er viet beskrivelsen av DP-systemer. Et lite kapittel omhandler sekstant og peileskive, som kan benyttes til å undersøke de ulike kompasstypenes nøyaktighet. - Del 4 er i sin helhet viet undervannssystemene. I tillegg til en beskrivelse av ekkolodd, sonarer, HPR og fartsmålere, gis det en grundig innføring i undervannsakustikk. Flere bruksområder innen fiskeri og havforskning beskrives. Videre foretas en grundig gjennomgang av offshoreanvendelser og kartlegging. For maritime studier anbefales det å se denne boken i sammenheng med to andre titler av samme forfatter: Fremføring av skip med navigasjonskontroll (2017) og Navigasjon for maritime studier (2016). Norva

Til toppen