Omtale Exphil for juss
Rettsfilosofisk refleksjon gir økt innsikt i hva et rettssystem er og hvilken funksjon rettssystemet har i samfunnet, og dermed også økt innsikt i hvilken funksjon den enkelte jurist har. I denne tekstsamlingen presenteres et knippe filosofiske problemer som på forskjellige måter er relevante for jurister.
Boken er organisert tematisk i tre deler:

- Del I Erkjennelsesteori handler om spørsmål som angår kunnskap og forståelse.

- Del II Moral og politikk diskuterer hvordan vi bør handle, begrunnelse for moralske normer og hva
som er myndighetenes og rettsapparatets oppgaver.

- Del II Rettsteori tar for seg de filosofiske spørsmålene som er spesifikke for jussen. Teoretiske retninger som rettspositivisme, naturrett og rettsrealisme blir behandlet her.

Exphil for juss utgjør hele pensum på jussvarianten av exphil alfa ved Universitetet i Bergen.


Tekstene er skrevet av forfattere med solid kunnskap både i juss og filosofi: Jens Evald, professor i juss ved Aarhus Universitet, Kjersti Fjørtoft, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Tromsø, Nils Gilje, professor i filosofi og kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, Harald Grimen, tidligere professor i profesjonsetikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Trygve Lavik, førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen, Jørgen Pedersen, postdoktor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Sten Schaumburg-Müller, professor i juss ved Universitetet i Aarhus, Lars Fr. H. Svendsen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Simo Säätelä, professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen og Lars Petter Storm Torjussen, doktorgradsstipendiat ved Psykologisk fakultet, Universitet i Bergen. Kjetil Skjerve foreleser på jussvarianten av exphil og står bak bokens tekstutvalg.

Til toppen

Flere bøker av Jens Evald, Kjersti Fjørtoft, Nils Gilje, Harald Grimen, Trygve Lavik, Jørgen Pedersen, Sten Schaumberg-Müller, Kjetil Skjerve, Lars Fr. H. Svendsen, Simo Säätelä og Lars Petter Storm Torjussen: