Forvaltningslovsamling (Heftet)

for skole og barnehage

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 445
Forlag: Pedlex
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788278419519
Kategori: Pedagogikk
Omtale Forvaltningslovsamling
Kunnskap om lover og regelverk er en av forutsetningene for å skape rettssikkerhet i oppvekstsektoren. Forvaltningslovsamling for barnehage og skole er et viktig virkemiddel for å spre slik kunnskap. For skole- og barnehagesektoren gjelder en rekke bestemmelser knyttet til rettssikkerhet, styring, plikter og rettigheter - det som kalles forvaltningsrett. Boka inneholder en samling lover og forskrifter som er felles for blant annet barnehage, grunnskole, videregående opplæring, pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten. Forvaltningslovsamling for barnehage og skole er et viktig supplement til Opplæringslova med forskrifter, Barnehageloven med forskrifter samt Barnevernloven med forskrifter. I boka har vi samlet det regelverk skole og barnehage trenger for daglig forvaltning og drift: · 28 lover (arbeidsmiljøloven, ferieloven, forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, personopplysningsloven, skadeserstatningsloven m.fl.) · 19 forskrifter (internkontrollforskriften, personopplysningsforskriften, forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.fl.) · instrukser om Riksrevisjonens virksomhet og om Stortingets ombudsmann for forvaltningen · orientering om Sivilombudsmannens oppgaver og virksomhet · FNs barnekonvensjon Oppdatert per 1. januar 2016.

Til toppen

Flere bøker av Øystein Stette: