Gïeline åahpenidh 6 av Liv Karin Joma og Åse Klemensson (Ebok)
Ebok

Gïeline åahpenidh 6 (Ebok)

lohkehtæjjan bïhkedimmie

Forfatter:

og

Ingen angrerett. Kan lastes ned fra Min side under Digitale produkter.

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 127
Kopibeskyttelse: Vannmerket
Filstørrelse: 2.32 MB
Filformat: PDF
Forlag: Solum
Språk: Sørsamisk
ISBN/EAN: 9788256019373
Omtale Gïeline åahpenidh 6
Daate bïhkedimmie lea Gïeline åahpenidh 6 lohkemegærjese jïh barkoegærjese. Bïhkedimmie golme boelkhh. Voestes boelhkesne lohkeme-, tjaeleme- jïh soptsestimmie-strategiji bïjre. Mupbie boelhkesne vuesiehtimmieh jïh raerieh guktie lohkemegærjam jïh barkoegærjam nåhtadidh. Minngemes boelhkesne lissie-paehperh, vielie laavenjassh jïh ovmessie sjeemah guktie learohki barkoem vuarjasjidh.

Til toppen

Flere bøker av Liv Karin Joma og Åse Klemensson: