Håndbok i individualterapi, parterapi og familieterapi (Pakke)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 1431
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788245044218
Kategori: Psykologi
Omtale Håndbok i individualterapi, parterapi og familieterapi
Håndbok i individualterapi Individualterapi er den mest utbredte behandlingsformen innen psykisk helsevern. Den har et enkelt utgangspunkt: To personer, to stoler. En som søker hjelp, en som tilbyr hjelp. Deretter følger en samtale, fortrinnsvis om det som gjør vondt i livet, hvor partene gjerne blir enige om hvordan agendaen for timen skal være; hva man skal arbeide med, og på hvilken måte. I Håndbok i individualterapi presenteres 17 terapeutiske metoder og tilnærminger, med formål om å tilpasse behandlingen til hvert enkelt individ. Per-Einar Binder, Lennart Lorås og Frode Thuen er bokens redaktører.
Håndbok i familieterapi Familien ivaretar menneskers grunnleggende behov for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling. Familierelasjonene er ofte avgjørende for hvordan vi fungerer i hverdagen, og dermed er de også sårbare. Noen ganger kan relasjonene i familien bli så utfordrende at vi opplever at livet blir vanskelig. Da kan familieterapi være til hjelp. I Håndbok i familieterapi presenteres en rekke ulike familieterapeutiske tilnærminger og foreldrestyrkende programmer. Lennart Lorås og Ottar Ness er bokens redaktører.
Håndbok i parterapi Samlivsbrudd og parproblemer er noe av det mest stressende mennesker kan oppleve. Det er forbundet med angst, depresjon, rusmisbruk, økt blodtrykk og relasjonelle konflikter, og har åpenbare omkostninger også for barn og øvrig familie, og samfunnet generelt. Håndbok i parterapi behandler ulike temaer som ofte kommer opp i parterapiarbeidet, og det blir presentert ulike parterapeutiske tilnærminger og metoder. Ottar Ness er bokens redaktør.
Kapitlene i bøkene er gjennomgående illustrert med eksempler fra praksis og avsluttes med spørsmål for videre refleksjon. Bøkene vil være til nytte i både utdanning og terapeutisk arbeid.

Til toppen

Andre utgaver

Håndbok i individualterapi
Bokmål Heftet 2021