In vino veritas? (Heftet)

Rusmidler og etikk

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 203
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276342895
Kategori: Sosiologi
Fag: Helsefag, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Omtale In vino veritas?

In vino veritas? er kommet i stand etter initiativ fra en arbeidsgruppe sammensatt av personer fra ulike organisasjoner som har mottatt støtte fra Rusmiddeldirektoratet til et prosjekt kalt «Etikk-ROK». Tanken bak en bok om rusmidler og etikk har vært å stimulere til en bred, tverrfaglig debatt om etiske utfordringer for enkeltmennesker og samfunn ut fra vår tids kunnskap om bruk av rusmidler og virkninger av rusmiddelbruk. De som har levert bidrag til denne boken, representerer ulike standpunkter i denne debatten, men har en felles interesse av å bidra til å belyse de etiske spørsmålene som knytter seg til rusmidler.

Boken spenner også over ulike fagområder og innfallsvinkler til problemstillingen. Noen av bidragene er hovedsakelig deskriptive og gjør rede for aktuelle trender og tendenser, mens andre er tydelig normative eller mer orientert mot den praktiske håndtering av rusmiddelproblemet i ulike sammenhenger i samfunnet, i skole og kirke.

Bidragsyterne representerer også et mangfold når det gjelder livssynsmessig ståsted, og dette gjør boken til et nyttig hjelpemiddel i mange miljøer. Den henvender seg til alle som er opptatt av å rette søkelyset på etiske utfordringer knyttet til bruk og misbruk av rusmidler, ansatte i helse- og sosialetaten, lærere, ungdomsledere, konfirmantlærere, diakoner og prester, for bare å nevne noen målgrupper. Forhåpentligvis vil boken bidra til å stimulere til fortsatt samtale og etisk refleksjon om et viktig samfunnsproblem.

Til toppen