Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen (Heftet)

Forfatter:

og

Ove Olsen (Illustratør)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 417
Illustratør: Olsen, Ove
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202428945
Kategori: Økonomi og ledelse og Organisasjon og ledelse
Fag: Innovasjon, Markedsføring, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Omtale Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen

For reiselivsnæringen er det å skape opplevelser som verdsettes av kundene, viktig for lønnsomheten. Opplevelsesverdi skapes i samspillet mellom kunde og tilbyder innenfor ulike typer av opplevelsesarenaer. For å forstå og styre et slikt samspill er det nødvendig å studere prosessene og hvilke roller de enkelte aktørene spiller.

Bidragsyterne i Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen har gjort nettopp dette. Med utgangspunkt i resultatene fra disse studiene og i nyere forskningslitteratur, gir boken ny kunnskap om hvordan man kan videreutvikle norsk reiselivsnæring. Den gir en grundig innsikt i opplevelsene sett fra kundens synsvinkel, men tar også for seg reiselivsbedriftenes evne til å legge til rette for opplevelsene, og til læring og innovasjon.

Innovasjonsaspektet anses som særlig viktig for videreutvikling av reiselivsnæringen. Boken setter et sterkt søkelys på de opplevelsesintensive, naturbaserte opplevelsesarenaene, men i tillegg utforsker den hvordan destinasjonenes historie og kulturtradisjoner kan danne grunnlag for utvikling av nye opplevelsestilbud, bruk av digitale media og organisering av destinasjonens markedsføring. Boken bidrar med ny, forskningsbasert kunnskap innen et område som bare i begrenset grad er behandlet i norsk og nordisk reiselivsforskning. Den vil således ha relevans både for andre forskere, studenter, reiselivsaktører og beslutningstakere.

Ved siden av bidragsytere med bred reiselivsforskningsbakgrunn har boken bidragsytere fra fagdisipliner innen markedsføring, ledelse og innovasjon og entreprenørskap. Den er et resultat av et omfattende forskningsprosjekt, «Opplevelser i Nord – kunnskapsbasert verdiskaping», som er finansiert gjennom Norges forskningsråd og basert på samarbeid mellom norske og utenlandske reiselivsforskere.

Til toppen

Du vil kanskje også like