Metaforenes tyranni? (Heftet)

Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 256
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788276346794
Kategori: Språk
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Omtale Metaforenes tyranni?

Denne essaysamlingen springer ut av et samarbeidsprosjekt mellom forfattere, litteratur- og samfunnsforskere, som vi har kalt Litteraturen i samfunnet. Ideen bak prosjektet er å diskutere litteraturens og samfunnsvitenskapens ulike praksiser når det gjelder samfunnsforståelse. I forbindelse med hundreårsmarkeringen av Norge i 2005 har vi valgt å rette blikket mot metaforer, med utgangspunkt i tittelen Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005. Vi har ønsket å se nærmere på hvilke metaforer og fortellinger som er brukt for å konstruere det kollektive vi, og hvordan dette strukturerer vår forståelse av virkeligheten.

Essayene drøfter mange ulike aspekter ved metaforene. De spenner over en rekke temaer, som for eksempel: forholdet mellom språk, makt og virkelighetsforståelse, metaforer i de politiske strategiene, det nasjonale metaforgalleriet, medienes produksjon og bruk av metaforer. Det pekes også på hvordan metaforer kan bidra til både å åpne og lukke samtaler, og hvor viktige de er for oss når vi skaper våre perspektiver og drømmer. Hensikten med essaysamlingen er ikke å konkludere, men å utvide vår persepsjon og stimulere til nysyn og debatt.

Til toppen