Norsk økonomisk politikk i det 20. århundre (Innbundet)

verdivalg i en åpen økonomi

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 1999
Antall sider: 382
Forlag: Høyskoleforl.
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276342468
Kategori: Økonomi og ledelse
Omtale Norsk økonomisk politikk i det 20. århundre
Boken handler om norsk økonomisk politikk i det 20. århundre, og om de prinsipper og verdier som har ligget til grunn for den. Forfatterne har lagt vekt på å analysere endringer i statens rolle overfor den private sektor, endringer i bruk av virkemidler og endringer i ytre ramme-betingelser i lys av økonomisk teori. Helt sentralt står overgangen fra en tilretteleggende stat til en aktivt styrende stat omkring midten av århundret, og tilbakevendingen i retning av mer marked og mindre vekt på statlig styring mot slutten av århundret.

Årsaker til og virkninger av de store krisene i norsk økonomi drøftes. En sentral tese er at kunnskap om tidligere kriser kunne ha bidratt til en økonomisk politikk som mer effektivt ville ha dempet krisene. Særlig gjelder dette krisene i mellomkrigstiden og gjelds- og bankkrisen som oppstod omkring 1990.

Forfatterne stiller spørsmål om hva vi kunne og burde ha lært av historien. Et mål med boken er nettopp å bidra til å gjøre historiske erfaringer bedre kjent. Den er skrevet for fagmiljøene innenfor økonomi, politikk og historie, men også for politikere, byråkrater og andre som har interesse av den økonomiske og politiske utviklingen i Norge i dette århundret.

Til toppen