Regnskap og økonomistyring i kommuner (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2004
Antall sider: 285
Forlag: Cappelen Damm akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202236489
Kategori: Økonomi og ledelse
Omtale Regnskap og økonomistyring i kommuner
Boken gir en innføring i økonomiarbeidet i kommunale institusjoner. Budsjett- og regnskapssystemer er viet stor oppmerksomhet. Nyere styringsverktøy, som balansert målstyring, er også belyst i en viss utstrekning. Fra innholdet

Kort om kommuner - kommunenes plass i totaløkonomien
Hovedtrekkene i bedriftens regnskap
Offentlig sektor sammenliknet med privat sektor
Kommuneregnskapet ut fra en prinsippskisse
Hva er et finansielt orientert budsjett- og regnskapssystem?
Prinsippielle og praktiske problemstillinger i det kommunale budsjettarbeidet
Balanseposter og bokføring - eksempler
Kommuneregnskapets anvendbarhet
Kommunale kontoplaner og KOSTRA
Kommunaløkonomiske indikatorer og regnskapsanalyse
Balansert målstyring m.m. Det er utarbeidet en Oppgavesamling med løsninger til boken.

Til toppen