Rettsretorikk (Innbundet)

en metodelære

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 122
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245006049
Kategori: Jus
Omtale Rettsretorikk
Rettsretorikk er en bok om de muligheter vi har til å overbevise om rettsspørsmål. I motsetning til vanlige lærebøker i juridisk metode, undersøker vi hvordan vi overbeviser andre - i stedet for å fokusere på hvordan vi går frem for å ta standpunkt til rettsspørsmål. Vi tar spranget over fra å se på hvordan vi finner rettsregler, til hvordan vi bruker dem i dialog med andre. Gode rettslige løsninger er resultat av et samspill mellom aktører som argumenterer rettslig, ikke av at enkeltpersoner med spesielle evner bruker rettskilder på en dyktig eller foreskrevet måte. Fremstillingen knyttes tett opp mot Aristoteles definisjon av retorikken og det Aristoteles og Cicero sier om rettstalen. Boken en innføring i rettslig argumentasjon. Den er nyttig for studenter og andre som søker mer allmenn opplysning og er opptatt av retorikk som fag. På grunn av det perspektivskiftet boken gjør i forhold til tradisjonelle fremstillinger av juridisk metode, vil den være av interesse også for jurister som er interessert i metodespørsmål. Retorikkens vekt på å analysere hva slags argumenter som kan anføres for og mot en rettslig løsning, gjør boken også nyttig for advokater. Hans Petter Graver er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Til toppen

Andre utgaver

Rettsretorikk
Bokmål Heftet 2011

Flere bøker av Hans Petter Graver: