Sjøforsvaret i krig og fred (Innbundet)

langs kysten og på havet gjennom 200 år

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 581
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245010145
Kategori: Historie
Omtale Sjøforsvaret i krig og fred
Sjøforsvaret i krig og fred er en samlet fremstilling av Sjøforsvarets historie fra den spede begynnelse etter britenes erobring av den dansk-norske fellesflåten i 1807 og frem til vår egen tid med fredsoperasjoner og jakt på moderne pirater. Boken forteller om krigsdeltakelse, om viktige hendelser, om organisasjonen, om utdannelse og personell, om utviklingen av fartøyer, våpen og fort, og om endringene i de internasjonale og sikkerhetspolitiske forhold. Marinen, Kystartilleriet og Kystvakten - fram til 1944 også Marinens flyvåpen - utgjør leddene i det norske sjøforsvaret, og de har alle spilt en uvurderlig rolle som beskytter av nasjonale interesser på havet og langs kysten i krig og fred - som nøytral og alliert. Bjørn Terjesen har skrevet første del som omhandler perioden fra 1807 til 1905 da Marinen tok steget fra seil og årer til damp og moderne våpen. Tom Kristiansen har skrevet andre del som tar for seg årene 1905 til 1960, som var preget av nøytralitetstjeneste, krigsdeltakelse og integreringen i Nato. Tredje del er skrevet av Roald Gjelsten og behandler Sjøforsvarets betydning for alliansens nordlige flanke, beskyttelsen av suverene rettigheter på havet og deltakelsen i internasjonale operasjoner etter den kalde krigen. Boken er skrevet for alle med interesse for maritim og politisk historie. Kommandørkaptein Bjørn Terjesen (f. 1959) er historiker fra Universitetet i Bergen og førstelektor ved Sjøkrigsskolen. Han gjennomførte Sjøkrigsskolens operative linje 1981-1984 og Führungsakademie der Bundeswehr 2001-2003. Etter operativ tjeneste i Kystartilleriet og allsidig stabs- og skoletjeneste har Terjesen siden 1997 undervist og forsket ved Sjøkrigsskolen innen fagområdet sjømakt og sikkerhetsstudier. Han har spesialisert seg på norsk sjøkrigshistorie og norsk politisk historie med hovedvekt på perioden 1807-1905, og har publisert flere bøker og artikler. Tom Kristiansen (f. 1953) er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han disputerte ved Universitetet i Bergen og har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo. Kristiansens interessefelt er militær tenkning, europeisk diplomatisk historie og krigs- og militærhistorie etter 1814. Han har blant annet publisert Total krig, nøytralitet og politisk splittelse. Norsk forsvarshistorie 1905-1940, bind 3 (med Rolf Hobson, 2001), Navies in Northern Waters 1721-2000 (med Rolf Hobson, 2004) og Tysk trussel mot Norge? Forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak før 1940 (2008). Kommandør (p) Roald Gjelsten (f. 1943) ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1967 og har en M.Sc. i operasjonsanalyse fra US Naval Postgraduate School 1978. Han var stipendiat ved NUPI 1985-1986. Gjelsten har variert sjøtjeneste, samt tjeneste ved Sjøkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og Sjøforsvarsstaben. Han har utgitt en rekke arbeider om sjømilitære og sikkerhetspolitiske spørsmål, blant annet Verktøy for fred: Sjøforsvaret og sikkerhet i 90-årene (1993) og Simulert forsvar? Forsvarets forskningsinstitutt og Sjøforsvaret - ulike tilnærminger til forsvarsplanlegging (2001).

Til toppen

Flere bøker av Bjørn Terjesen, Tom Kristiansen og Roald Gjelsten: