Forfatter: , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 206
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202636487
Kategori: Samfunnsfag
Fag: Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Vitenskapelig (u)redelighet

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Siden 1980-åra har det vært en markert økning i antall avsløringer av fusk i forskning. Slike saker svekker ikke bare tilliten til forskning i samfunnet, de bidrar også til at selve forskningen blir svekket. Forskningsetikk handler imidlertid om mye mer enn gransking av uredelighet. Hva innebærer det at forskning er redelig, og hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hvilke konsekvenser får fusk i forskning, og hvilke sanksjoner bør følge?

I denne antologien presenteres ulike perspektiver på vitenskapelig redelighet og uredelighet gjennom bidrag fra norske forskere på feltet. Formålet er ikke å gi entydige eller endelige svar på hva vitenskapelig uredelighet er, men å formidle et mangfold av posisjoner og perspektiver. Noen av disse er overlappende, andre motstridende – og dette speiler også feltet internasjonalt. Antologien vil være en viktig ressurs for studenter og forskere, ikke minst i undervisning og opplæring, men også for andre som er involvert i arbeidet med å forebygge uredelighet og fremme god vitenskapelig praksis.

Til toppen

Andre utgaver

Vitenskapelig (u)redelighet
Bokmål Ebok 2019