Arnfinn J. Andersen
© Fotograf: Kristoffer Sandven. Opphavseier: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Arnfinn J. Andersen