Kjell Harald Olsen
© Foto: Ida Gjerseth

Kjell Harald Olsen