Kristin Buvik Sivertsen
© ©Håkon Borg/Magpie/Cappelen Damm