Denne personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med kjøp og andre henvendelser på Cappelen Damms nettsider. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har.

Cappelen Damm AS, organisasjonsnummer 948 061 937 (heretter "vi") er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Se eget punkt for kontaktinformasjon.

NorskeSerier er en del av bokkonsernet Cappelen Damm Holding AS, organisasjonsnummer 991 172 041, som eies av mediekonsernet Egmont.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Kort fortalt:

Vi samler inn og behandler informasjonen du oppgir, kjøps- og ordrehistorikk, samt din respons på kommunikasjon fra oss.
 

Fortell meg mer:

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Vi behandler ikke sensitive personopplysninger om deg i våre systemer.

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger om deg som kunde:

 • Navn, adresse, e-post, telefonnummer og fødselsdato. For å kontrollere at opplysningene er riktige, kan disse sjekkes mot eksterne registre, som for eksempel adresseregistre.
 • Din respons på generelle kampanjer, e-post, SMS-utsendelser og innlogget aktivitet
 • Historikk på medlemskap, abonnement og kjøpshistorikk


Vi kan kontakte deg via e-post, SMS, vanlig post eller andre alternativer ut fra de samtykker du selv avgir.
 

Våre nettsider benytter informasjonskapsler / cookies. Disse lagres lokalt i nettleseren på din enhet, og brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort, til å målrette annonser, samt for å måle og analysere brukeratferd. Vi benytter Google Analytics til webanalyse. Ingen av opplysningene som samles inn her, brukes til å identifisere enkeltpersoner. Her kan du lese mer om vår bruk av cookies og hvordan du selv kan endre innstillingene.

 

Hva bruker vi dine personopplysninger til? 

Kort fortalt:

Vi benytter informasjonen om deg til å fullføre bestillinger du gjør og for å kunne besvare eventuelle spørsmål du måtte ha hos kundeservice.

Dersom du har takket ja til det, benytter vi den også til å sende deg nyheter og tilbud.
 

Fortell meg mer:

Vi benytter informasjonen vi har om deg til følgende:

 • For å administrere ditt kundeforhold, abonnement eller medlemskap
 • For å kunne besvare dine henvendelser til kundeservice
 • For å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt
 • Analysere kjøpshistorikk
 • Målrette vår digitale markedsføring, f.eks. vise deg informasjon, tilbud eller anbefalinger på Facebook, Google o.l. som er skreddersydd dine preferanser og dine interesser eller målrette markedsføringen mot publikum som tilsvarer våre eksisterende brukere. Vi kan bl.a. benytte oss av Facebook Custom Audiences (Egendefinerte publikum), der opplasting av telefonnummer og / eller epost-adresse fra våre kundelister matches mot opplysninger registrert hos Facebook i den hensikt å redusere risikoen for å vise deg irrelevant reklame. Informasjonen som oversendes blir kryptert og siden slettet hos tjenesten.

Vi vasker opplysninger om adresse mot eksternt register for å sikre at vi har oppdaterte opplysninger. Kjøpshistorikk oppbevares i fem år. Deretter slettes dine detaljer.

 

Hvem behandler dine personopplysninger (databehandlere)

Kort fortalt:

Vi beholder all informasjon internt og gir det ikke videre til tredjepart, med mindre de jobber på oppdrag for Cappelen Damm AS, i henhold til det som er beskrevet under Hva bruker vi dine personopplysninger til.
 

Fortell meg mer:

Kundeservice utføres i Cappelen Damm AS og av Customer Link. Regnskap utføres i Cappelen Damm AS.

Flere selskaper behandler dine kundeopplysninger. Slike selskaper er databehandlere og skal etter avtale med oss behandle personopplysningene dine i henhold til de databehandleravtaler som er inngått. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Følgende selskap i Cappelen Damm Holding AS er sentrale når dine opplysninger behandles:

 • Sentraldistribusjon AS for pakking og fakturering av varer

Følgende selskap utenfor Cappelen Damm AS er sentrale når dine opplysninger behandles:

 • Gothia Inkasso for behandling av inkassokrav
 • DataFactory for adressevask og opplysninger fra Folkeregisteret
 • Nets for korttransaksjoner
 • ClickDimensions for e-postutsending
 • ViaNett AS (LINK Mobility AS) for SMS-utsending
 • Posten / Bring for utsendelse av varer
 • Zendesk for behandling av kundehenvendelser via e-post eller chat på nettsiden

 

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Kort fortalt:

Kun ansatte i Cappelen Damm AS og Customer Link som har behov for å behandle din informasjon har tilgang til det. Dine data håndteres etter dagens strenge sikkerhetskrav.
 

Fortell meg mer:

Vi har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger. Personopplysningene blir behandlet i flere IT-systemer som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt, og kun ansatte hos oss og Customer Link som skal jobbe med opplysningene vil ha tilgang til dem.

 

Deling av personopplysninger

Kort fortalt:

Dine personopplysninger holdes internt, med de unntakene vi har beskrevet i punktene ovenfor.

 

Fortell meg mer:

Vi vil ikke dele eller utlevere personopplysninger på andre måter enn beskrevet i vår personvernerklæring, med mindre vi er rettslig forpliktet til dette eller får ditt samtykke.

 • Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.  Mer informasjon under eget punkt Hvem behandler dine personopplysninger.
 • Ved mistanke om lovbrudd eller svindel vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring.

 

Innsyn i personopplysninger

Kort fortalt:

Du kan se hvilken informasjon vi har om deg på Min Side. Der kan du endre personopplysninger og samtykker.

 

Fortell meg mer:

Min side kan du enkelt vedlikeholde dine nyhetsbrev og samtykker. Der har du innsyn i dine personopplysninger og kan endre disse, og du kan se din kjøpshistorikk.

Kundeservice skal kontaktes dersom du behøver å endre opplysninger som du ikke selv kan endre på Min side.
 

Du har rett til å motta de personopplysningene vi har om deg og overføre dem til deg selv eller en annen behandlingsansvarlig. Denne retten omfatter kun data du selv har gitt oss. For å gjøre det enkelt for deg kan du på Min side hente ned dine personopplysninger i et strukturert og maskinleselig format egnet for dataportabilitet.

Dersom du har spørsmål til vår behandling av personopplysninger eller mener at vi ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss. Se eget punkt for kontaktinformasjon.

 

Du har også rett til å klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 39 69 00

 

Sletting av personopplysninger

Kort fortalt:

Vi sletter all informasjon om deg etter at ditt kundeforhold eller medlemskap har vært passivt i fem år. Du kan selvsagt be om at vi sletter informasjon om deg før dette.

 

Fortell meg mer:

Vi lagrer kundedataene for å oppfylle formålet med behandlingen, for å yte god service og så lenge kundeforholdet ditt er aktivt. Ønsker du at data om deg slettes, tar du kontakt med vårt Personvernombud.

Ditt kundeforhold regnes som passivt etter avsluttet medlemskap eller abonnement, eller etter siste bestilling. Når ditt kundeforhold og/eller medlemskap har vært passivt i fem år, slettes dine kundeopplysninger.

 

Sikkerhet

Kort fortalt:

Når du er logget inn, er alle data kryptert, og dataene lagres i sikre lokaler. Bankkortinformasjon lagres ikke hos oss, men sendes kryptert til kredittkortselskapet. Der vi bruker underleverandører, sikrer vi at de følger samme strenge krav som Cappelen Damm AS.

 

Fortell meg mer:

For at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, investeres det mye i å oppdatere, vedlikeholde og sikre systemene våre mot inntrengere. Vi bruker SSL-sertifikater, brannmurer, antivirusprogrammer og andre tekniske tiltak i henhold til bransjestandarder for å redusere risikoen for uautorisert tilgang til personlige data. Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger på nettsiden, skjer det alltid via en sikker, kryptert forbindelse (SSL).

Kun ansatte hos Cappelen Damm AS og våre underleverandører som trenger tilgang til personopplysningene dine for en bestemt oppgave, vil ha tilgang til personopplysningene. Dersom det brukes underleverandører for lagring og behandling av personopplysninger, inngås databehandleravtaler som sikrer at disse har samme forpliktelser som Cappelen Damm AS.

 

Kontaktinformasjon

Vi har et eget personvernombud for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Har du spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte personvernombudet på e-postadressen [email protected]. Merk henvendelsen med Personopplysninger.

Du kan også ringe på telefon 21 61 65 00 eller sende et brev til adressen nedenfor med kopi av legitimasjon (førerkort/pass):

Personvernombud
Cappelen Damm AS
Postboks 1900 Sentrum
0055 Oslo

 

Har du spørsmål knyttet til endring av personlige opplysninger, kan du kontakte vår kundeservice på telefon 21 89 70 70. Se gjerne vår Kundeservice-side på nettsiden for flere detaljer.

 

Endringer

Kort fortalt:

Vi kan endre innholdet i samtykkevilkår og personvernerklæring. Om endringene krever nytt samtykke fra deg, blir du spurt om dette når du logger inn.

 

Fortell meg mer:

Cappelen Damm AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene såfremt endringene er i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Ved større endringer vil vi informere om dette på nettsiden, eller du informeres neste gang du logger deg inn. Enkelte endringer kan kreve et nytt samtykke av deg. 

 

 

 

Se informasjonskapsler (cookies)

 

 

Sist oppdatert 18. mai 2020