Omtale arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidsmiljøloven

arbeidsrett.no - kommentarer til arbeidsmiljøloven foreligger nå i en grundig revidert 3. utgave. arbeidsrett.no behandler arbeidsrettslige spørsmål som arbeidsmiljøloven reiser, og som arbeidsgivere og arbeidstakere møter i praksis. Boken inneholder detaljerte og fyldige kommentarer til lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv., med senere endringer. Ved hver enkelt bestemmelse er relevante nasjonale og internasjonale rettskilder angitt.

Boken er et praktisk, oversiktlig og anvendelig oppslagsverk for advokater, arbeidsgivere, fagforeninger og tillitsvalgte, personalledere og studenter.

arbeidsrett.no finner du også på arbeidsrett.no, hvor kommentarene ajourføres fortløpende. Som abonnent kan du raskt klikke deg rett inn til de ulike rettskildene i både nasjonal og internasjonal rett. På nettstedet finnes også kommentarer til andre arbeidsrettslige lover og emner enn de som arbeidsmiljøloven dekker, blant annet permitteringer, ferieloven, pensjoner, lønnsgarantiloven, konkurranse- og bindingsklausuler, og internasjonal arbeidsrett.

Kommentarene er skrevet av mer enn 30 advokater og jurister, i faglig samarbeid med redaktørene Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude A. Lenth.

Til toppen