Elevers deltakelse og medvirkning (Heftet)

- i samtaler med lærer og foresatte om individuell opplæring

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 110
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202756932
Kategori: Pedagogikk
Fag: Lærerutdanning, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Elevers deltakelse og medvirkning

Hvordan deltar og medvirker elever i samtaler om eget opplæringstilbud i skolen? I denne boka viser forfatteren at det er et stort gap mellom intensjonene og elevers faktiske medvirkning i slike samtaler.

Boka er en innføring i hvordan lærere og spesialpedagoger kan fremme reell deltakelse og medvirkning for elever, og oppmerksomheten rettes spesielt mot de elevene som opplever utfordringer med slik deltakelse.

Den teoretiske rammen i boka er begrepet deliberasjon, hentet fra Habermas. Det betyr at alle deltakere i en samtale har mulighet til å gi informasjon og argumentere for sitt syn. Alle lytter, viser hverandre respekt og er åpne for å endre mening hvis de blir overbevist av de andres argumenter. Målet er å få en forståelse av de andres synspunkter og forhandle seg fram til et felles syn på den saken en diskuterer. Dette er utfordrende å gjennomføre, men ifølge sentrale føringer i styringsdokumenter og lovverk er det noe skolen skal legge til rette for. Med gode eksempler viser forfatteren at deliberative samtaler er mulig i skolen – hvis lærer faktisk tilrettelegger for slike samtaler og er villig til å lytte til hva eleven har å si.

Boka er skrevet for studenter i lærerutdanningens 5-årige masterløp, spesialpedagogiske utdanninger og lærere og spesialpedagoger i skolen.

Til toppen