Omtale Internasjonale regnskapsstandarder

Fra og med 2005 skal nesten alle børsnoterte selskaper i Europa utarbeide sine regnskaper etter internasjonale regnskapsstandarder. Fra å være underlagt lovbestemte hovedprinsipper og relativt enkle standarder som utfyller loven, går Norge over til et regime med detaljregler i form av forskrifter.

Til toppen

Flere bøker av Harald Brandsås, Frøystein Gjesdal, Rita Granlund, Einar Hersvik, Finn Berg Jacobsen, Arne Kinserdal, Finn Kinserdal, Kjell Henry Knivsflå, Erlend Kvaal, Steinar S. Kvifte, Aase Aamdal Lundgaard, Erik Mamelund, Signe Moen, Eilert Molstad, Lars Inge Pettersen, Bjørn Einar Strandberg, Oddbjørn Sættem, Didrik Thrane-Nielsen og Trond Tømta: