Forfatter: , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202277079
Kategori: Pedagogikk
Fag: Norsk, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Omtale Med språklige minoriteter i klassen

Med språklige minoriteter i klassen underviser læreren ofte på et språk som ikke alle elevene mestrer like godt. For å kunne gi alle maksimale læremuligheter kreves kunnskap om andrespråkslæring og om hvordan skolen og læreren kan tilrettelegge opplæringen best mulig.

Denne boka gir en bred og solid oversikt over aktuelle utfordringer for språk- og fagopplæringen i grunnskolen. Forfatterne byr på en rekke gode innspill til hvordan man kan mestre utfordringene, basert på så vel norsk og internasjonal forskning som autentiske klasseromssituasjoner og elevhistorier.

Boka er nyttig for alle som arbeider eller skal arbeide innenfor den flerspråklige skolen, særlig lærere, skoleledere og skoleeiere, allmennlærerstudenter og studenter innenfor norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk.

Forfatterne arbeider ved ulike høgskoler og universiteter samt ved Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Flere av dem har undervisningserfaring fra grunnskolen.

Innhold i boka:

  • Samtale
  • Lese- og skriveopplæring
  • Skjønnlitteratur, faglitteratur og sammensatte tekster
  • Uttale, ordforråd og grammatikk
  • Læreplaner og organisering
  • Prøver og kartlegging
- Endelig har vi fått en liten ressursbank for hånden! [...] Boken er en innholdsrik og nødvendig ressurs for alle lærere som arbeider med minoritetselever. Alle skoler bør anskaffe den - og bruke den.

Fra anmeldelsen av førsteutgaven i Norsklæreren

Til toppen

Flere bøker av Vigdis Rosvold Alver, Line Møller Daugaard, Elisabeth Ellingsen, Liv Andlem Harnæs, An-Magritt Hauge, Anne Holmen, Rita Hvistendahl, Kirsti Mac Donald, Else Ryen, Margareth Sandvik, Elisabeth Selj, Astri Heen Wold og Kamil Øzerk:

Du vil kanskje også like