Media og det menneskelege (Heftet)

moralfilosofiske utgangspunkt for jounalistisk etikk

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 183
Forlag: Samlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788252170184
Kategori: Medie- og kommunikasjon
Omtale Media og det menneskelege
Denne boka skisserer eit utgangspunkt for ein ny presseetikk. Ifølgje forfattaren må journalistisk praksis forankrast i noko anna enn magekjensla eller den siste PFU-avgjerda. Boka gir ei innføring i klassiske filosofiske definisjonar av etikk og moral og koplar desse teoriane til moderne massekommunikasjon. Eit sentralt spørsmål er: kva er etisk kommunikasjon? Forfattaren brukar Aristoteles og seinare filosofar sine teoriar til å vise at journalisten må ta utgangspunkt i seg sjølv når han/ho utformar si yrkesrolle - "først menneske, så journalist". Boka munnar ut i 9 "tesar" om grunnlaget for ein ny medieetikk. Boka vender seg til journalistar og andre med interesse for medias rolle i samtida. Lars Arve Røssland er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen. Han har skrive doktoravhandling om det norske presseetiske systemet, og har skrive fleire artiklar, rapportar og bøker om pressetiske emne.

Til toppen

Flere bøker av Lars Arve Røssland: