Moment vg2 (LK20) (Fleksibind)

Lærebok norsk studieforberedende Vg2

Forfatter:

, , , , og

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 456
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202597344
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: Vg2
Komponent: Grunnbok
Omtale Moment vg2 (LK20)

Med Moment vg2 til norsk studieforberedende vg2 i fagfornyelsen får elevene god hjelp til å mestre norskfaget og å bli studieforbredt. Læreboka formidler fagstoffet grundig og med gode forklaringer.

Læreverket legger godt til rette for dybdelæring og gir elevene reell studieforberedende lese- og skrivetrening i norskfaget. Elevene får fullstendige og gode forklaringer, og de får støtte til å lese lengre tekster. Modelltekster, kurs og redskapskapitler gir god støtte når elevene skal arbeide selvstendig med norskfaget.

Kulturhistorien
I Moment vg2 skal elevene arbeide med å forstå og tolke tekster i et kulturhistorisk perspektiv. Kulturhistorien presenteres kronologisk, men redskapskapitler og kurs er flettet inn for å skape sammenhenger og dybdelæring. De kulturhistoriske kapitlene åpner med en samtidstekst som tar opp noen hovedtemaer i kapittelet.

Kritisk lesing
Med Moment lærer elevene å forholde seg aktivt og kritisk til virkeligheten og å tenke selv. På hvert trinn er det egne kurs om kritisk lesing. Dette kjerneelementet tas også gjennomgående opp i oppgaver, tekstutvalg og annet fagstoff.

Argumentasjon og retorikk
Argumentasjon og retorikk er sentralt i Moment fra første trinn, og elevene lærer hvordan de bruker kunnskapene for å vurdere alle former for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Akademisk skriving og fagartikler løftes fram i den nye læreplanen. Moment inneholder gode skrivekurs for fagartikler på alle tre trinn. Disse fagartikkelkursene dekker alt fra tekstbinding, oppbygning, kildekritisk tilnærming, bruk av kilder i egne tekster og å skrive fagartikkel om tekster i kontekst. I vg2 er det eget kurs om litterær analyse og sammenligning av tekster og kreativ skriving, mens det i vg3 er kurs om å skrive essay og retorisk analyse.

Leseeksempler
Moment
gir elevene en original innføring i skjønnlitteraturens verden gjennom grundige leseeksempler. De tverrfaglige temaene er godt integrert i Moment. Vinklinger i fagstoffet, oppgaver og tekstutvalget til hvert trinn bidrar til at temaene får en naturlig plass i faget.

Digitale ressurser og innlest læreboktekst
Moment Elevnettsted har aktuelle, utforskende og fordypende læringsstier og oppgaver som supplerer læreboka. Det er også gode verktøy som hjelper elevene med å analysere, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre, og digital ordbok på bokmål og nynorsk. Med Elevnettsted Pluss får elevene innlest læreboktekst og tekstsamling. Moment Lærernettsted har grundige og gjennomarbeidede forslag til årsplaner. Funksjonalitet på nettstedet legger opp til prosessorientert arbeid med utvalgte oppgaver, og lærer kan også legge inn egne oppgaver og tildele elevene.

Moment vg2 Unibok og Moment vg2 Brettbok er digitale utgaver av læreboka.

Forfatterne har solid faglig kompetanse, er gode formidlere og har bred undervisningserfaring: Lars August Fodstad, Martin Minken, Audhild Norendal, May Lånke, Marte Blikstad-Balas, Tor Ivar Østmoe.

Til toppen