Omtale Norges utenrikspolitikk

Hva slags utenrikspolitikk førte Norge under den kalde krigen? Hvordan navigerte Norge fra denne periodens forutsigbare og stabile verden inn i en ny turbulent epoke? Hvilke utfordringer står norsk utenrikspolitikk overfor på terskelen til det 21. århundre?

Denne boken gir en bred gjennomgang av ulike sider ved norsk utenrikspolitikk og av Norges forhold til verdens mange regioner.

Siden den utkom første gang i 1995, har Norges utenrikspolitikk etablert seg som nyttig fagbok for studier i statsvitenskap og historie, og for alle med interesse for vårt lands nyere historie.

Medforfatterne er Jennifer L. Bailey, Nils A. Butenschøn, Vegard Bye, Dag Harald Claes, Gunnar Fermann, Kathinka Frøystad, Anders Kjølberg, Olav F. Knudsen, Frode Liland, Lars Mjølset, Jonathan Moses, Iver B. Neumann, Olav Njølstad, Kristin Rosendal, Jon Birger Skjærseth, Dan Smith, Gunnar M Sørbø, Elling N. Tjønneland, Bent Sofus Tranøy, Ola Tunander, Terje Tvedt, Stein Tønneson, Ståle Ulriksen, Odd Arne Westad. Utgitt i samarbeid med Chr. Michelsens Institutt. 2. utg. 1997

Til toppen