Omtale Norsk utenrikspolitisk praksis

Hvor og hvordan formes norsk utenrikspolitikk? Hvilke aktører tar del i dette arbeidet? Dette er den første boken der en forsøker å gi en samlet oversikt over norsk utenrikspolitisk praksis. Forfatterne tar for seg de ulike aktørene og institusjonene, fokuserer på deres særtrekk og beskriver utviklingstrekk ved det systemet som til daglig produserer utenrikspolitikk.

Hvordan skapes og opprettholdes den såkalte konsensusen i norsk utenrikspolitikk - og når slår den sprekker? Innebærer konsensusen en avpolitisering i et internasjonalt landskap preget av store endringer? Og hvordan utformes for eksempel den utenrikspolitiske praksisen mellom Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor og de andre departementene.

Forfatterne tar opp temaer som mediene og den utenrikspolitiske dagsordenen, de politiske partienes rolle, Stortinget som arena for utenrikspolitisk debatt og forskningsinstitusjonene og de frivillige organisasjonenes rolle. De ser også på hvordan utenrikspolitiske beslutningsprosesser preges av de rettsreglene som regulerer forholdet mellom forvaltning, regjering og Storting.

Boken er skrevet for studenter i statsvitenskap, men egner seg også for alle som vil holde seg oppdatert på sentrale beslutningsprosesser i norsk utenrikspolitikk.

Til toppen

Flere bøker av Morten Bøås, Christoffer C. Eriksen, Birgitte Kjos Fonn, Nina Græger, Audun Halvorsen, Gro Holm, Torbjørn Knutsen, Geir Larsen, Jon Harald Sande Lie, Janne Haaland Matlary, Iver B. Neumann, Ole Jacob Sending, Anders C Sjaastad, Henrik Thune, Jarle Trondal og Nils Morten Udgaard: