Refleksjoner om opplæring (Innbundet)

- i et læringsstilperspektiv

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 192
Forlag: Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788204123107
Kategori: Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Omtale Refleksjoner om opplæring

Prinsippet om tilpasset opplæring fordrer at skolen tar opp læring som tema og har et systematisk forhold til å kvalitetsutvikle tilpasset opplæring i praksis.

I denne boka drøftes opplæringen i et læringsstilperspektiv med utgangspunkt i Dunn og Dunns modell. Læringsstilmodellen presenterer begreper som kan være til støtte i elevers og læreres analyse av ulike opplæringssituasjoner med tanke på å fremme elevenes læringsutbytte. Læringsstiltenkningen relateres til ulike teoretiske perspektiver som kan belyse ulike sider ved læringsarbeidet.

Boka setter søkelys på ledelse av refleksjons- og læringsprosesser som kan fremme reflektert læring i elevgruppen. Å lære å lære er et sentralt skolepolitisk mål som utfordrer skolens kompetanse med hensyn til å tilrettelegge et bredt repertoar av læringssituasjoner tilpasset mangfoldet i elevgruppen der elevene tar medansvar for egen læring.

Til toppen