Studiebok i psykologi (Heftet)

til En innføringsbok i psykologi for universiteter og høgskoler

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 105
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202196745
Kategori: Psykologi
Nivå: Akademisk
Omtale Studiebok i psykologi

Denne studieboken kan tjene flere formål. For det første fremstår den som et kortfattet sammendrag av En innføring i psykologi for universiteter og høgskoler. Slik kan den brukes av grunnfagstudenter og andre, til repetisjon og eksamensforberedelse. Enhver som ved hjelp av læreboken har klart å tilegne seg det stoffet som presenteres i denne studieboken, vil kunne føle seg rimelig trygg på at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å bestå eksamen. For det andre vil denne studieboken kunne brukes som et supplement, i alle de studieretninger hvor pensum i psykologi er langt mer begrenset enn det som gjelder det fagpsykologiske studium. Dette innebærer at mens enkelte kapitler i studieboken kan komme til nytte ved repetisjon, vil andre kapitler kunne tjene som en orienterende oversikt over stoff som ikke tidligere har vært gjennomgått fordi det ikke hører til kjernepensum ved den studieretningen det dreier seg om.

Ut fra betraktninger som dette har forlaget altså i første omgang valgt å satse på én enkelt studiebok, knyttet til læreverket. Det aktuelle pensum ved ulike studieretninger, og undervisernes anbefalinger, vil dermed danne grunnlaget for bruken av denne boken. Når det gjelder de enkelte kapitler i studieboken – som i sin rekkefølge helt og holdent svarer til kapitlene i læreverket – vil leseren finne at fremstillingsformen varierer fra emne til emne. Dette skyldes at mens enkelte kapitler omhandler mer utpreget kunnskapsstoff, vil andre kapitler ta for seg stoff som inviterer til drøfting av mer generelle problemstillinger. Dette betyr at enkelte kapitler i studieboken i all hovedsak har karakter av et sammendrag av lærerstoffet, mens det i andre kapitler gis eksempler på spørsmål en som student vil bli tvunget til å ta stilling til, med fagstoffet i læreverket som utgangspunkt. Når det gjelder psykologiske forskningsmetode, er det satt opp en rekke konkrete spørsmål, som hver for seg, og samlet, vil indikere hva man bør ha kjennskap til på dette spesielle området.

Til toppen