Forfatter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 820
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202358822
Kategori: Jus
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Utdanningsledelse, Velferdsrett
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Pedagogisk litteratur
Omtale Utdanningsrettslige emner

Utdanningsrettslige emner inneholder over 40 artikler om ulike tema knyttet til utdanning og skolegang. Artiklene handler gjennomgående om elevers rettigheter og plikter og om hvordan rettsregler og -systemer er utformet for å sikre at rettighetene ivaretas. Forfatterne redegjør for de faktiske forholdene og gjennomgår reglene som gjelder på de ulike områdene. SFO-ordningen, særlig farlig skolevei, tilpasset opplæring/spesialundervisning, mobbing, elevenes rett til et godt læringsmiljø og kravene til lærernes arbeidsmiljø er noen av de mange temaene som behandles.

Skoleledere, lærere og foreldre vil ha like stor nytte av boken som advokater, forvaltningsjurister og dommere. Boken vil også være et praktisk oppslagsverk for andre faggrupper som arbeider med barn og unge. Artikkelsamlingen har som mål å bygge bro mellom profesjonene og kan leses uten å ha spesielle juridiske kunnskaper på forhånd.

Redaktørene Henning Jakhelln og Trond Welstad er begge tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. De øvrige forfatterne har en bred erfaring fra blant annet skole, forvaltning, det private og akademia.

Til toppen

Flere bøker av Kjell Andorsen, Helga Aune, Arvid Bang, Anborg Bogsti, Andreas Brønner, Nils Christie, Ragnhild Stene Collin-Hansen, Ellen Gooderham, Solveig M.L. Gulling, Merete Havre, Andreas Heldal, Camilla Herlofsen, Marion Hirst, Njål Høstmælingen, Henning Jakhelln, Anne Marit Jordheim, Sigurd Knudtzon, Julia Köhler-Olsen, Hadi Strømmen Lile, Anne Kirsti Lunde, Erik Møse, Sven Nilsen, Jon Christian F. Nordrum, Vidar Raugland, Øystein Samnøen, Kirsten Sandberg, Kirsten Sivesind, Kai Spurkland, Aslak Syse, Pål Thygesen, Håvard Tvinnereim, Svein Egil Vestre, Simen Kristoffer Warp og Trond Welstad: