Anne Lise Johnsen-Swart
© Foto_Trygve Johnsen

Anne Lise Johnsen-Swart